Åsa Andersson

Åsa Andersson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Åsa är beteendevetare med inriktning personal- och arbetslivsfrågor och har 30 års erfarenhet med personalfrågor inom offentlig förvaltning. De senaste 10 åren har fokus legat på utbildningsfrågor och då främst att leda långa utbildningsprogram inom framförallt ledarskap, medarbetarskap, handledning och kommunikation. Har även själv erfarenhet som chef.

Vad är meningsfullt
Att ställa frågor och väcka nyfikenhet och reflektion. Både hos en själv och andra. Att vrida och vända på tankar i samspel med andra.

Feedback från deltagare
Åsa har en förmåga att uppfatta vad som sker och föra samtal kring detta.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare
  • THE

Det finns inga kommande utbildningar med Åsa Andersson.