Carola Carlsson

Carola Carlsson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Utbildar i Utvecklande Ledarskap och UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). Handledning främst till ledare som har det direkta ledarskapet. Handledningens syfte kan dels vara personlig men ofta gällande relationella aspekter till personalen och mellan dessa. Exempelvis konflikthantering, samarbete i arbetsgruppen, kommunikation och stöd i hur hantera personer som har svårt att fungera i gruppen? Mitt synsätt på ledarskap handlar om att ha ett intresse av människor och av att vilja utforska sig själv som människa. För att kunna bli trygg i mitt ledarskap förutsätter det en kontakt med egna rädslor och tillkortakommande såväl med sina styrkor.

Vad är meningsfullt
När människor går på tex i utbildningar av olika slag är det ett sätt att mötas. Att skapa möten mellan människor är något jag brinner för i mitt arbete. Det handlar om det djupt mänskliga behovet att bli sedd och hörd. Att jag i arbete med grupper, ledare och enskilda kan se, lyssna och bidra till att människor vågar prata om det som är på riktigt gör mitt arbete meningsfullt. Det meningsfulla med att arbeta för och med människor handlar också om att vara ett stöd i de utvecklings processer som ledare, arbetsgrupper och individer genomgår.

Feedback från deltagare
Feedback från kursdeltagare brukar vara; Kompetent, lugn, pedagogisk och förtroendeingivande

Handleder

  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • Leg. psykoterapeut
  • UGL handledare
  • UL handledare
  • SDI
  • GDQ (GroupDevelopment Queationaire)

Det finns inga kommande utbildningar med Carola Carlsson.