Markus Frantz

Markus Frantz

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Mitt ledarskap är och har varit en naturlig del av mitt liv. Som pappa, filmproducent, projektledare, VD, gymnasielärare, rektor, styrelseordförande, vän och som individ. För mig är ledarskap brett och viktigt för all positiv utveckling. Jag tänker att hållbart ledarskap tar avstamp i din förmåga att vara autentisk.

Vad är meningsfullt
För mig är allt du upplever och gör som tar dig närmare ditt självförverkligande meningsfullt. Jag ser och upplever meningsfullhet i mycket. Jag ser det i glädje och smärta, i prestation och stillhet, och framförallt i relationer med närhet och ömsesidighet, sanning och omsorg.

Feedback från deltagare
Markus och Maja utstrålade ett stort lugn och harmonisk känsla. Tydliga och otroligt kompetenta. Dan och Markus var helt underbara, så lugna och gav input precis där det behövdes. Tack!! Otroligt skickliga med några få inspel leda oss i gruppen till rätt insikt och utveckling. Kunniga, professionella. Otroligt fint samspel och en bra övergång i alla ämnen. Väldigt proffesionellt. Matti och Markus har varit tydliga och fantastiska vilket gör mig nöjd och jag hade gärna hört Markus lite mer. De gav båda väldigt insiktsfulla kommentarer vilket ledde till att jag fick flera ”aha”-moments. Har uppskattat deras lugn, stabilitet och kompetens. De kompletterar dessutom varandra mycket väl. Vänliga. Mycket nöjd med handledarna! Våga stå på dig ännu mer Markus, du är grym!

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad UGL-handledare
  • Certifierad GDQ-konsult (Group Development Questionary by Susan Wheelan)
  • Lead Forward - en strukturerad metod för ledarutveckling

Det finns inga kommande utbildningar med Markus Frantz.