Johan Johqvist

Johan Johqvist

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Johan arbetar som managementkonsult med varierade uppdrag inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning samt förändringsledning. Johan har arbetat som chef/ledare i mindre och större organisationer och har dessutom lång erfarenhet av styrelsearbete samt ideella uppdrag inom idrottsrörelsen. För Johan är ledarskap ett verktyg för att nå resultat. Ett dåligt ledarskap = dåligt resultat, ett bra ledarskap = bra resultat.

Vad är meningsfullt
För Johan är utvecklingen och förflyttningen mot något nytt och förhoppningsvis bättre som ger meningsfullhet. En drivkraft är rättvisa och en transparens i såväl det personliga beteendet som ledarbeteendet.

Handleder

  • UL

Exempel på licenser

  • Handledare UL, Försvarshögskolan
  • Förändringsledning, Linnéuniversitet
  • Förändringsledare ADKAR, Prosci
  • Styrelseutbildning, Styrelseakademin

Det finns inga kommande utbildningar med Johan Johqvist.