Rita Raitio

Rita Raitio

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Rita, konsult i eget företag, röda tråden i hennes yrkesliv har varit att stödja och inspirera människor inom olika målgrupper i individ- och grupputveckling. Med sin bakgrund som bla idrottsledare har hon en genuin tro på människors förmåga och att hög självkännedom är en förutsättning för ett gott ledarskap. Hon har läst Rehabiliteringsvetenskap och Miljöpsykologi på Mittuniversitetet och arbetar med ett flertal olika metoder för processutveckling. The Human Element har Rita arbetat med sedan 2007 och varit handledare för ett 50-tal utbildningsveckor. THE använder hon som bas i sina uppdrag.

Feedback från deltagare
Rita får ofta höra att hon är genuin, förtroendeingivande och upplevs som öppen och prestigefri med ett stort engagemang.

Handleder

  • THE

Det finns inga kommande utbildningar med Rita Raitio.