Joar Orefjärd

Joar Orefjärd

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Arbetar med ledar-, grupp- och individutveckling samt som stöd i förändringsarbete och konflikthantering. Samhällsvetare som jobbat i offentlig och privat verksamhet i Stockholm, Härnösand och Sundsvall. Har haft chefsbefattningar inom energi- och industriföretag. Arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt. Bra ledarskap utgår från självkännedom, öppenhet och mod att handla.

Vad är meningsfullt
Att bidra till personligt växande och livskraftiga organisationer som stödjer utveckling mot ett hållbarare samhälle.

Feedback från deltagare
”Joar är närvarande, inlyssnande och ställer frågor som får mig att tänka i nya banor” ”Med stöd av sina kunskaper och erfarenheter lotsar han gruppen och individerna tryggt framåt”. ”Joar har förmågan att koppla teori till vår faktiska verklighet. Han är lyhörd för gruppens behov och kan anpassa innehållet utifrån aktuellt situation”.

Handleder

  • UL

Exempel på licenser

  • UGL
  • UL
  • IDI
  • Rebus Typformulär/MBTI

Det finns inga kommande utbildningar med Joar Orefjärd.