Håkan Steenberg

Håkan Steenberg

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Håkan arbetar som managementkonsult, och har lång och bred erfarenhet av att som projektledare självständigt leda projekt, både i privat och offentlig sektor. Håkans uppdrag handlar oftast om ledarskap, styrning, verksamhetsutveckling, förändringsledning och att implementera nya arbetssätt. Håkan har arbetat som chef och ledare i större organisationer, och har lång erfarenhet från att arbeta med politiskt styrda organisationer. För Håkan är ledarskap det som kopplar ihop och ger kraft åt styrmodellen för att nå verkliga resultat. Ett dåligt ledarskap ger dåliga resultat, och ett bra ledarskap ger bra resultat.

Vad är meningsfullt
För Håkan är det utvecklingen och transformationen mot något nytt och förhoppningsvis bättre som ger meningsfullhet. En stor drivkraft är rättvisa, och en transparens i såväl det personliga beteendet som ledarbeteendet.

Handleder

  • UL

Exempel på licenser

  • Teamutveckling och teamanalyser, Säljlanalys och Säljcoachning – Master Management
  • Performance Management – Proudfoot Consulting
  • Lean Administration – Cardiff University
  • Resultatbaserad Styrning – RMC
  • Lean Production – Linnéuniversitetet
  • Kvalitetsteknik – Högskolan Kristianstad

Det finns inga kommande utbildningar med Håkan Steenberg.