Kristina Börjeson

Kristina Börjeson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Kristina är organisations- och kommunikationskonsult med över 15 års erfarenhet av att hjälpa ledare skapa hållbara förändringar genom ett ökat internt engagemang inom företaget, organisationen och teamet. Hon har bred bakgrund inom process- och förändringsledning och är en uppskattad processledare som utbildat och stöttat ledare inom näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. Kristina har stor erfarenhet av att arbeta med upplevelsebaserat lärande och inkluderande mötesmetoder som skapar delaktighet och gemensamt lärande. Som erfaren processledare brinner hon för möten som engagerar, motiverar och leder framåt och där deltagarnas kunskap och energi tillvaratas. Genom att handleda, spegla och nyfiket utmana grupper öppnar hon upp för nya samtal, idéer och sätt att interagera och samarbeta.

Vad är meningsfullt
Min drivkraft är bidra till att skapa trygga, inkluderande, lustfyllda och utforskande former för lärande och utveckling för både individen och gruppen. För mig är det vägen till tryggare, modigare, mer jämlika och inkluderande organisationer. Och ytterst, vägen till en bättre och mer hållbar värld.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL, Försvarshögskolan
  • Certificate in Organizational Consulting and Change Leadership (OCCL), Georgetown University, Institute for Transformational Leadership

Det finns inga kommande utbildningar med Kristina Börjeson.