Gunilla Frykensjö Björnfoth

Gunilla Frykensjö Björnfoth

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Gunilla har under många år arbetat som chef, ledare och konsult inom chef- och ledarutveckling. Hon har lång erfarenhet om ledarskapets betydelse för att skapa motivation, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Hon har en bakgrund från Försvarshögskolan där hon var ansvarig för koncepten IL-Indirekt Ledarskap och Konflikthantering, hon är godkänd UL och IL handledare med rätt att genomföra slutprov. Hon har genomfört närmare 50-tal IL uppdrag och dryga 80-tal UL uppdrag samt ett flertal handledarutbildningar inom både IL och UL. Parallellt med sitt handledarskap arbetar hon som rektor.

Vad är meningsfullt
Jag tror på människors förmåga och vilja att utvecklas och jag stimuleras av miljöer som präglas av lärande och förändring i olika former. Jag tar mig an utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och använder mig ofta av devisen att "bakom varje klagomål finns ett önskemål, låt oss prata om önskemålet"!

Feedback från deltagare
Gunilla är tydlig och använder praktiska exempel för att omsätta teorier till vardagen, är lyhörd och inkluderande, ger tid och kan anpassa till gruppens behov, trygg och prestigelös och verkar leva som hon lär.

Handleder

  • IL
  • UL

Exempel på licenser

  • IL-handledare med rätt att genomföra slutprov
  • UL-handledare med rätt att genomföra slutprov
  • Konflikthantering
  • Re-teaming coach
  • Fil. kand i pedaogik Personal- och organisationsprogrammet

Kommande utbildningar med Gunilla Frykensjö Björnfoth

KursBokningsdetaljer
UL - Utvecklande ledarskap2024-07-02 - 2024-07-042024-09-10 - 2024-09-10Lovik
Stockholm
Gunilla Frykensjö Björnfoth Jessica Lindvert Meddelas senare 21 900 kr (kurspris)7 500 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning