Fredrik Bågenholm

Fredrik Bågenholm

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Fredrik har under många år jobbat som chef och ledare inom det privata näringslivet. Med erfarenhet ifrån såväl små entreprenörsdrivna företag som större koncerner har Fredrik en stor kunskap och förståelse för ledarskapets och gruppens betydelse för att nå faktiska resultat. Ledarskapet handlar för Fredrik primärt att stötta gruppen och dess individer i sina behov och utveckling för att nå det önskade målet. Det personliga engagemanget och välmåendet inom gruppen är centralt. Det är lika viktigt vare sig det gäller att hantera utmaningar och motgångar som att nå framgång. Som konsult jobbar Fredrik idag primärt med organisationsutveckling och affärsrådgivning åt mindre bolag samt med UGL.

Vad är meningsfullt
Att vara en del i en gemenskap. Att få möjligheten att bidra till människors och teamets utveckling är för mig det mest meningsfulla. Att få vara med och bidra till att företag och arbetsgrupper gemensamt hanterar och går stärkta ur utmaningar eller problem är en ynnest och förmån som ger mening till min vardag.

Feedback från deltagare
- Både Jan-Erik och Fredrik har varit oerhört proffsiga. De har båda två guidat oss genom kursen på bästa sätt. Båda två hjälpte oss att skapa en trygghet i rummet.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad handledare för Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Det finns inga kommande utbildningar med Fredrik Bågenholm.