Patrik Norrbin

Patrik Norrbin

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Ledarskap är en utvecklingsbar kompetens som kan tränas och utvecklas och jag bidrar till bättre samarbeten genom att utbilda i och utveckla ledarskap i många olika sammanhang. Jag har erfarenhet av chef- och ledarskap inom Polisen och Säkerhetspolisen där jag under drygt 20 års tid skaffat mig erfarenhet av många olika situationer som ledare ställs inför. Jag tror på ett humanistiskt och inkluderande ledarskap som både ger en gynnsam utveckling för individen och en gynnsamt organisatoriskt resultat. Parallellt med mitt arbete som ledarutvecklare utbildar jag mig vid Uppsala universitet till psykolog med fokus på arbetspsykologi. Mina uppdrag omfattar ofta team- och grupputveckling, chefshandledning, ledningsgruppsutveckling och förändringsledningsinsatser. Jag arbetar med samtliga av Försvarshögskolans konceptutbildningar som idag används i en civil kontext. Det innebär att jag arbetar med Indirekt Ledarskap (IL), Utvecklande Ledarskap (UL), Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och därtill handleder jag också för Försvarshögskolans räkning Fördjupad UGL (FUGL) och Handledarutbildning UGL (HUGL). Jag handleder också för Försvarshögskolans räkning fortbildningsseminarier för IL- UL- och UGL-handledare.

Vad är meningsfullt
Det var under en ledarskapsutbildning som jag själv deltog i som deltagare som det blev väldigt tydligt för mig vad det är som ger mig mening. Jag vill med min kompetens och med mitt sätt att vara på bidra till att människor genom sin egen utveckling når sina mål och sina drömmar och jag gör det genom att hjälpa människor till bättre samarbete - helt enkelt till att bli bättre tillsammans. "Bättre tillsammans", blev under den ledarskapsutbildning som jag deltog i min ledstjärna och min vision som jag lever efter och som jag låter styra mig i mina handlingar och i mina beslut såväl i det stora som i det lilla.

Feedback från deltagare
"Patrik är väldigt lugn, stabil och kompetent och han skapade under utbildningen en trygg miljö där jag kunde och vågade utmana och utveckla mig själv." "Patrik inger ett stort förtroende och han har hjälpt vår ledningsgrupp oerhört mycket i vår utvecklingsprocess." "Våra handledare var under utbildningen helt fantastiska och Patrik var med sitt lugn och sin stora humor väldigt viktig för vår grupps utveckling, det märktes att handledarna var samspelta, proffsiga och att deras samarbete var riktigt bra". "Tack Patrik för att du stöttade mig, nu är jag redan efter de tre första dagarna av UL-utbildningen en bättre ledare än när jag kom hit. Jag hade aldrig kunnat tro att utvecklingen skulle kunna vara så här djupgående och att det skulle kunna gå så här fort."

Handleder

  • IL
  • UGL
  • UL

Exempel på licenser

  • UGL - Utveckling av Grupp och Ledare
  • UL - Utvecklande Ledarskap
  • IL - Indirekt Ledarskap
  • NEO-PI-3 - Personlighetsinventorium baserat på Big Five/Femfaktormodellen
  • GDQ - Group Development Questionnaire
  • Team Pro (Teamutveckling) och Lead Forward (Ledarskapsutveckling)

Det finns inga kommande utbildningar med Patrik Norrbin.