Piroz Kristedt

Piroz Kristedt

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Mitt ledarskap är präglat av en mångsidig bakgrund – från att leda team inom verkställighet på Kronofogdemyndigheten, hantera EU-projekt på Jordbruksverket, till att nu strategiskt navigera i energibranschens utmaningar på Jönköping Energi. Denna resa har lärt mig vikten av anpassningsbarhet, tydlighet och att bygga starka relationer. Jag tror på att leda med empati och humor, att skapa en kultur där varje individ känner sig värdefull. För mig är ledarskap inte bara om att nå mål, utan också om att växa tillsammans på resan dit.

Vad är meningsfullt
Inget slår känslan av goda resultat efter ett väl utfört arbete, särskilt när handskakningen är så hjärtlig att du nästan glömmer att släppa taget. Det, plus solresor där mitt enda jobb är att se till att solkrämen är jämnt insmord, kvalitetstid med familjen samt ett och annat schackparti är ren och skär glädje för mig.

Feedback från deltagare
Feedback jag fått har varit både jordnära och uppmuntrande. En deltagare berättade, "Du har bra praktiska exempel när du förklarar teorier, det gör det greppbart och hjälper mig att förstå". En annan sa, "Tack för att du varit så närvarande och äkta under kursen". I Kursutvärderingar har jag (och min handledarkollega) fått återkoppling som exempelvis: "De är förtroendeingivande, inspirerande och personliga. Jättetacksam för deras insats.", "Tydliga, omtänksamma.", "Tack, ni har varit underbara". Att få återkoppling är givande och håller mig motiverad i arbetet!

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad handledare för UGL

Det finns inga kommande utbildningar med Piroz Kristedt.