Arvid Stark

Arvid Stark

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Jag arbetar i huvudsak med chef- och individutveckling inom olika organisationer, samt i rollen som handledare för ledarskapskurserna LoS, UGL och UL. Jag har en bakgrund som operativ chef inom Försvarsmakten i 15 år. De senaste åren har jag i huvudsak fokuserat på att mentorera och utveckla andra chefer. Jag anser att växelverkan mellan teori och praktik är avgörande för framgångsrik ledarutveckling. Utifrån resonemanget att teorin hjälper oss med fördjupad förståelse och praktiken står för tillämpning, står det klart att dessa går hand i hand. Mitt bidrag i rollen som handledare handlar om att hjälpa och inspirera dig att se denna koppling och därmed skapa synergi. Tricket är att inte fastna i en intellektuell förståelse, utan hitta vägvinnande strategier för att integrera kunskaper och insikter i det dagliga arbetet. Min övertygelse är att ett svagt ledarskap sällan beror på bristande potential; utan att det ofta handlar om oförstånd, okunskap och outvecklad förmåga. Jag brinner för att utveckla förmågan och frigöra potentialen för ett starkare ledarskap.

Vad är meningsfullt
Mitt fokus ligger på utvecklingsprocessen där människor växer som personer och blir starkare i sitt dagliga ledarskap. Då jag som handledare eller mentor få följa och vara en del av en sådan utvecklingsprocess, upplever jag det som betydelsefullt och inspirerande. För mig är det särskilt meningsfullt att bidra till chefers utveckling, eftersom dessa i regel påverkar många andra genom sitt ledarskap.

Feedback från deltagare
”Arvid engagerar och uppmuntrar till delaktighet. Skapar ett mycket gynnsamt lärandeklimat genom sin värme, förtroende och kompetens.” ”Föredöme i utvecklande ledarskap.” ”Arvid skapade ett öppet klimat där alla kände sig välkomna att uttrycka sig och ta plats.” ”Strukturerad och lugn. Lyfter utbildningen till hög nivå.” ”Väckte nytt intresse för ämnet ledarskap, inspirerade mig att lära mig mer.” ”Varm, inspirerande, pedagogisk.”

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • LoS-handledare
  • UGL-handledare
  • UL-handledare
  • Handledare Samtalsmetodik
  • Officersprogrammet, ledarskap, 180 hp
  • Kaptensutbildning Försvarsmakten, ledarskap

Kommande utbildningar med Arvid Stark

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2024-07-01 - 2024-07-05Vecka 27Lejondals Slott
Stockholm
Annica Nordén Arvid Stark 21 900 kr (kurspris)9 300 kr (kost och logi)Boka nu
UGL - Utveckling av grupp och ledare2024-11-25 - 2024-11-29Vecka 48Lovik
Stockholm
Arvid Stark Petra Back 21 900 kr (kurspris)9 300 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning