Lisa Svahn

Lisa Svahn

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Hur individen påverkar organisationen och hur organisationen påverkar individen väckte tidigt mitt intresse och motivation att lära mer. Centrala begrepp gällande ledarskap för mig är Makt, Delegation, Sammanhang, Mening och Motivation. Sist men möjligen först kommer Arbetsglädje. I mitt tidigare arbete som kurator inom Hälso&Sjukvård fick jag gedigen kunskap och erfarenhet på individnivå om hur viktigt ledarskapet är för den psykosociala arbetsmiljön, oavsett var du befinner dig i organisationens hierarki. Utvecklingsarbete på organisationsnivå fick allt mer plats yrkesmässigt. Steget från anställd inom offentlig sektor till eget företagande med fokus på utveckling individ-grupp-organisation gav ytterligare dimension på ledarskap med allt vad det innebär av ansvar för såväl det dagliga värvet som övergripande planering. Under åren har uppdragen växlat men fokus på god psykosocial arbetsmiljö har fortsatt vara huvuduppgiften, oavsett om jag arbetar med processhandledning för arbetsledare eller när jag själv haft uppdrag som arbetsledare och verksamhetsutvecklare. På det sättet vill jag bidra till ökad livskvalitet på individnivå och sänkt ohälsotal på samhällsnivå. Som UGL-handledare har jag möjlighet att på så många sätt uppfylla denna strävan och min tro på UGL-konceptets nytta för utveckling på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå är stark och orubblig. Ökad kunskap och insikt om vikten av god psykosocial arbetsmiljö och vägar dit är just vad som skapas under en UGL-vecka genom upplevelsebaserat lärande.

Vad är meningsfullt
Det korta svaret är hållbara relationer och livslångt lärande. Relationer är livsnödvändiga för oss människor, det vet vi alla. Samtidigt som det kan skänka oss glädje och mening är det så svårt och ibland så helt obegripligt. Detta oavsett om det är vår äkta hälft, våra barn, andra nära och kära eller våra medarbetare på jobbet. Vi människor hanterar denna obegriplighet på så olika sätt. Mening för mig är att under en UGL-vecka skapa en trygg och hållande miljö för ett utforskande av dynamiken inom och mellan individ och grupp, gjuta mod i deltagarna för att de nyfiket ska kunna undersöka det som ter sig obegripligt i stället för att undvika det med olika försvarsstrategier. Att förhoppningsvis bidra till att öka människors motivation till utveckling och ett livslångt lärande – Vad kan väl vara mer meningsfullt så säg.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare

Det finns inga kommande utbildningar med Lisa Svahn.