Anna Falk

Anna Falk

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Ledarskap, självledarskap och följarskap är fantastiska verktyg som kan användas för att få individer, projekt och grupper att nå sin fulla potential. Jag arbetar som professor inom biomedicin och leder en forskargrupp som studerar hur hjärnan bildas samt utvecklar cellterapier. Jag har varit chef i 15år och utöver min forskargrupp leder jag även större forskningsnätverk och forskningsinfrastrukturer. I mitt arbete handleder jag forskarstudenter till doktorsexamen, vilket är en process som involverar coaching, bygga självförtroende och förmåga att få individer att växa och nå sin fulla potential. Den akademiska kulturen är individualistisk vilket jag upplever hindrar individer och projekt att nå maximal potential och lärande, därför arbetar jag mycket med tillit, samarbete och öppenhet i de olika grupper jag är leder. Drivet, den fria tanken och suget efter kunskap inom akademin är fantastiskt och med lite mer tillit och öppenhet kommer individer och projekt utvecklas enormt.

Vad är meningsfullt
Att stötta andra i deras självledarskap och se dem växa är fantastiskt och något som ger mig energi och värme. Relationer mellan individer och i grupper ger mig mening och om jag kan medverka till att goda och öppna relationer växer fram känner jag att mitt arbete är meningsfullt och viktigt. Jag imponeras av mod och när jag ser individer ta mod till sig och våga då blir jag nästa rörd för jag förstår ju hur mycket kraft och ansträngning det ligger bakom ”att våga”.

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • UGL-handledare

Det finns inga kommande utbildningar med Anna Falk.