Veronica Thunborg

Veronica Thunborg

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Veronica leder utbildningar inom ledarskap och förändringsarbete. Hon har en akademisk utbildning inom pedagogik, är utbildad coach och inom samtalstekniken Motivational Interviewing, MI. Hon har stor erfarenhet av arbete med att stötta och utveckla grupper och av att coacha chefer och ledare. Två utgångspunkter i alla uppdrag är övertygelsen om att varje människa är kompetent och kapabel och att en miljö som gör det möjligt för människor att känna sig trygga ger förutsättningar för lärande och utveckling. Ledarskap handlar om att möjliggöra den där trygga miljön och tillåta sig själv och andra att växa, tvivla, vara sårbar och att blomstra.

Vad är meningsfullt
Att få möjlighet att följa en person som är i färd med att upptäcka nya sidor hos sig själv, kanske lämna något därhän eller bejaka något nytt hos sig själv, är en ynnest och det är oerhört meningsskapande att kunna bidra eller vara ett stöd i de processerna.

Feedback från deltagare
- Denna kurs gav mig en ögonöppnare inte bara inom ledarskap utan även privat, olika sammanhang. - Lärde mig mycket både teori och om mig själv i förhållande till andra. Går från kursen med inspiration och en vilja att pröva lite nytt och utmana mig själv. - Professionellt genomförd, bra upplägg, gett både insikter på abstrakt plan och mer konkreta verktyg. - Om man vill utvecklas som chef får man bra input och om man vill dyka ner i grupprocessen så är det en bra utbildning. Feedback och intrycksövningarna har varit värdefulla. - Handledarna har skött sitt uppdrag på ett lyckat bra sätt. För mig har det varit jätteviktigt att trots deras ”utanför-roll” har visat empati och omsorg. - Kompetenta, duktiga på att fånga upp beteenden och känslor i gruppen. - Engagerade, kunniga, trygga, raka och tydliga. Roliga! Varma!

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifiering GDQ, Group Development Questionnaire
  • Diplomerad ICF Coach
  • The Fearless Organization Scan - ett verktyg för att mäta och utveckla psykologisk trygghet
  • Handledare UGL

Kommande utbildningar med Veronica Thunborg

KursBokningsdetaljer
UGL - Utveckling av grupp och ledare2024-11-04 - 2024-11-08Vecka 45Hällsnäs Hotell & Konferens
Mölnlycke
Carina Nilimaa Veronica Thunborg 21 900 kr (kurspris)8 900 kr (kost och logi)Boka nu
Inga utbildningar hittades baserat på din sökning