Gisela Gustavsson

Gisela Gustavsson

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Gisela är certifierad UGL-handledare och arbetar som konsult med utveckling och utbildning av chefer/ledare och team, både ledningsgrupper och andra team. Hon har tidigare arbetat som HR-chef inom näringslivet i över 20 år både i börsnoterade och privatägda bolag där uppdragen omfattat det mesta inom HR-området. Hon har under många år även varit delaktig i utveckling och genomförande av olika ledarutvecklingsprogram och teamutvecklingsinsatser.

Vad är meningsfullt
Att få vara med och bidra och skapa förutsättningar för utveckling som gör skillnad i deltagarens yrkesliv (och liv) och som i en förlängning skapar bra arbetsplatser där folk vill vara.

Feedback från deltagare
"Ni är fantastiska, så glad att jag fick uppleva min UGL med er hjälp." "Ni är tydliga och väldigt kompetenta." "Bra upplägg och bra genomförande." "Jag är generellt imponerad över deras arbete att med vad som åtminstone syns som små medel har kunnat leda gruppens utveckling på detta sätt." "Mkt professionellt agerande från kursledarna." "Jag kände mig trygg under kursen."

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Certifierad UGL-handledare, Försvarshögskolan
  • Certifierad GDQ - Group Development Questionnaire (Susan Wheelan)
  • Programmet för Personal och arbetslivsfrågor, Lunds Universitet

Det finns inga kommande utbildningar med Gisela Gustavsson.