Shujaat Noormohamed

Shujaat Noormohamed

Erfarenheter och tankar om ledarskap
Shujaat tjänstgör som förvaltningschef inom välfärdsområdet på Västkusten. Stor del av arbetet går ut på att frigöra resurser hos individer och grupper då utgångspunkten är att varje individ har egna resurser som kan väljas att användas vid lösning av problem eller kreativa processer. För att frigöra människors resurser behöver ett utvecklande ledarskapsstil tillämpas.

Vad är meningsfullt
Shujaat tycker att det är viktigt att stödja människor att komma över trösklar där drivkraften blir större än eventuell "rädsla". Det finns inga misslyckanden utan bara massor av feedback i lärande syfte

Handleder

  • UGL

Exempel på licenser

  • Socionom
  • Psykoterapi
  • Längre ledarskapsutbildningar
  • UGL-handledare
  • Kurser såsom THE, JGL, FS

Det finns inga kommande utbildningar med Shujaat Noormohamed.