Konsulting

Konsulting

Alla företag behöver en bra ledning för att medarbetarnas kapacitet ska komma till sin rätt.

Samtidigt räcker det inte med en kompetent ledning om medarbetarna inte har en tydlig bild av organisationens mål, hur de själva kan bidra och hur de ska samverka med sin omgivning. Grunden för en effektiv och väl fungerande organisation är en väl förankrad vision kombinerad med meningsfull struktur och motivation.

Rezon utvecklar ledningsgrupper och genomför interna utbildningsprogram. Vi genomför beteendeanalyser av arbetsprocesser och strukturer, utvärderingar av arbetssätt och ger förslag till effektiviseringar. Våra konsulter fungerar som stöd i utvecklingsprocessen och i implementeringen av nya verktyg och arbetsmetoder.

Våra konsulter kan hjälpa dig inom fyra huvudområden:

Coaching
Försäljning
Grupputveckling
Rekrytering