Verktyg

Verktyg

Vi använder enbart vetenskapligt väl beprövade tester och reflektionsverktyg som har sin bakgrund i gedigen forskning. Efter en nulägesanalys beslutar vi i samarbete med uppdragsgivaren vilket eller vilka verktyg som passar bäst i just denna insats.

Beteendetester

Mäter en person utifrån beteendestil.

Personlighetsinventorier

Mäter t.ex. en persons drivkraft, känslomässiga stabilitet och omedvetna värderingar.

Kapacitetstester

Mäter t.ex. analytisk förmåga, begåvning och simultankapacitet.

Utvecklingstester

Mäter utvecklingsnivå för grupp och individ.