Coaching i yrkesrollen

Coaching i yrkesrollen

Rezon erbjuder Coaching i yrkesrollen för företagets medarbetare.

Likt en elitidrottare som tränar fysiskt och mentalt för att kunna bibehålla en hög prestationsförmåga, är det också för ett företag viktigt att värna om de medarbetare som redan idag presterar bra. Coaching i yrkesrollen ger företagets medarbetare förutsättningar att fortsätta prestera bra samt hantera motgångar och hinder mer effektivt. Coachen hjälper medarbetaren att ta fram resurser för att skapa de resultat de vill ha i sitt professionella och personliga liv.