Karriärcoaching

Karriärcoaching

Rezon erbjuder Karriärcoaching för ansvarsfulla företag som har ambition att avveckla personal och låta dem skapa en nystart och finna nya möjligheter i arbetslivet.

Karriärcoachingen kan också gälla medarbetare som inom det egna företaget ska sättas in i nya ansvarsområden. Karriärcoaching ger utvalda individer en större insikt om sin kompetens, kunskap, styrka och utvecklingspotential. Målet är att få de berörda individerna att skapa en plattform för att arbeta fram och genomföra en individuell handlingsplan som ger fokus på rätt inriktning i arbetslivet.