Teamcoaching

Teamcoaching

För individerna i ett team ligger utmaningen i att hitta optimala strukturer för att fungera ihop, både uppgifts- och relationsmässigt.

Teamcoaching öppnar flera möjligheter för att lyckas med både operativt ledarskap och teamutveckling. Att genom coaching synliggöra teamsammansättningens framgångsfaktorer, styrande värderingar och fallgropar innebär att teamet ökar sin egen effektivitet. Teamets arbete och relationer kvalitetssäkras genom att utveckla personliga handlingsplaner för teamets medlemmar.