Försäljning

Försäljning

För de flesta företag är säljorganisationen den enhet som är avgörande för att man ska nå framgång.

Säljer företaget för dåligt spelar det ingen roll hur bra det är på att producera och administrera. Utan försäljning överlever ingen. För företaget handlar det om att finna nya kunder, utveckla de existerande kunderna och skapa lojalitet hos de nuvarande.

Rezon arbetar med att öka säljresultaten i organisationer. Vi gör det genom att hjälpa människor att utvecklas i sin säljarroll. Dels genom att fokusera på minimering av säljhinder för att öka produktiviteten och dels med konceptet säljstilar för att öka effektiviteten i säljpresentationerna. Vi erbjuder dessutom konceptutbildningar och skräddarsydda utbildningar.