THE i kundrelationer

THE i kundrelationer

The Human Element i kundrelationer är ett erfarenhetsbaserat program som visar på hur de grundläggande känslorna leder till inköpsbeslut och kundlojalitet.

Vi tror att vi fattar beslut baserade på logik och sunt förnuft, men forskningen visar att vi inte gör det. Nästan alla beslut baseras på känslor, och när du kan hantera kundernas och dina egna känslor får du bättre och långsiktigare kundrelationer. Denna förståelse och kunnande är viktig såväl med externa som interna kundrelationer, t ex när man driver i projekt, arbetar i stödfunktioner och har uppdrag mellan olika avdelningar i organisationen.

The Human Element i kundrelationer utvecklats av Judith Bell och Gary Copeland är avsedd att hjälpa arbetstagare, chefer och ledare att bygga varaktiga relationer med interna och externa kunder och utveckla metoder som skapar kunder för livet.

Syfte och mål:

Syfte och målet för 3 dagars programmet är att öka insikten av hur vi kan bygga långvariga kundrelationer både när det gäller nya och befintliga kunder. Det sker genom att du som deltagare under kursen får möjlighet att:

Identifiera dina styrkor och svagheter i kundrelationer samt utveckla strategier för förbättring

Undersöka dina försvarsbeteenden som omedvetet hindrar dig från att ge god kundservice

Öva empatiskt lyssnande och lära hur kundklagomål kan vändas till varaktiga kundrelationer

Lära hur du med framgång kan uppträda mot krävande kunder

Uppleva hur kunder tänker och vad som kan motivera deras beslut

Öva på att omvandla klagomål till fördelar för kunden

Formulera din personliga vision för att bygga kundrelationer

Lära dig att skapa ett klimat, i vilket människor tycker att det känns så bra att göra affärer med dig att de blir varaktiga kunder

Utveckla en kundservicepolicy för ditt företag eller din avdelning/verksamhet