Urval av säljare

Urval av säljare

Skillnaden mellan en bra och en dålig säljare är antalet undanflykter för att inte ta kontakt.

Vi vet vilka olika säljhinder dvs Sales Call Reluctance® som påverkar dina säljares eller kandidaters förmåga att kontakta kunder och potentiella kunder. Vi vet också vilka säljhinder som kommer att dyka upp med tiden. Vid rekrytering av säljare finns det tre viktiga frågor som behöver besvaras.

Hur mycket?

Hur mycket kommer den här kandidaten sannolikt sälja för om han/hon börjar i vårt företag?

Hur snabbt?

Hur lång tid tar det innan denna kandidat kommer att nå denna säljvolym?

Till vilken kostnad?

En del säljare kostar mer än andra i träning, ledning, coachning etc. Hur mycket kommer denna säljare att kosta innan han/hon når den estimerade volymen. Samtliga tre variabler anges på en skala från låg till hög.

Detta gör vi med säljhindertestet SPQ*Gold®

SPQ*Gold®

Det enda test i världen som är forskat och utformat för att mäta och få tag i alla 12 typer av Sales Call Reluctance®- säljhinder och skenhinder.

När rädslan för ”self-promotion” slår till begränsar det förmågan att skapa nya affärer. Den kallas ”Sales Call Reluctance”® och är en känslomässig blockering som begränsar förmågan att generera nya kunder och t o m utveckla existernde kunder. Sales Call Reluctance® är vanligt och den enskilt största orsaken till underprestationer och kostar såväl individer som hela organisationer stora pengar. Läs mer om Urval med SPQ*Gold i pdf-filen nedan.

Ladda ner bilagan här