Grupputveckling

Grupputveckling

Vi är övertygade om att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans. Med effektivitet menar vi att det går att kombinera lönsamhet, kvalitet och välmående. Rezon arbetar utifrån aktuell forskning med ett modernt arbetssätt för att hjälpa en grupp att utvecklas.

Forskning gjord av Susan Wheelan visar att det finns 5 faser som grupper kan gå igenom. Hennes forskning visar att grupper blir effektivare i senare faser och dom flesta ”fastnar” i tidigare faser. Rezon hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare ta sig till fas 3 och 4. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, relationer, samspel och kommunikation. Att investera tid och resurser för grupputveckling är ofta en god investering och mycket användbart för medarbetargrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper på högsta nivå.