Lagutveckling

Lagutveckling

Lagutveckling syftar till att arbetslaget ska få ökade kunskaper om varandra och lagets roll och uppgifter i organisationen. Detta uppnås genom att gruppen får ökad kunskap om respektive individs personliga mål, stress- och stresshantering, roller i gruppen samt värdegrund. Utifrån detta formuleras spelregler och handlingsplaner.

Innan vi startar upp uppdraget gör vi alltid en nulägesanalys och sätter upp mål med insatsen tillsammans med vår uppdragsgivare. Vi genomför lagutveckling i nya arbets­grupper, gamla grupper med ny uppgift, gamla grupper med ny medlem, ledningsgrupper, projektgrupper med flera.

I vårt arbete använder vi oss gärna av resultaten från forskning om team gjorda av Dr Meredith Belbin och Dr Susan Wheelans IMGD (Integrative Model of Group Development) och hennes test GDQ som mäter hur effektiv gruppen är.