Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Omvärlden förändras allt snabbare och det ställs höga krav på en organisations förmåga att anpassa sig till nya komplexa utmaningar.

I detta sammanhang blir ledningsgruppens arbete mycket viktigt för att lyckas med det uppdrag man har fått exempelvis från en styrelse, ägare eller VD.

Eftersom en ledningsgrupp består av människor är det samspelet som är den kritiska faktorn och bör vara en prioriterad fråga att hantera.

Tänk på en ostämd fiol i en orkester, den kan förstöra ett underbart musikstycke. Dirigentens uppgift blir att säkerställa att alla instrument är stämda, att deltagarna är samspelta och vet vilket musikstycke som spelas.

Ledningsgruppen är troligen organisationens dyraste investering i form av mötestid och därför är det viktigt att hela ledningsgruppen vill och har förmågan att bidra med all sin kompetens.

En effektiv fungerande ledningsgrupp förutsätter både insikt och arbete. För det behöver ledningsgruppen investera både tid och engagemang i att kontinuerligt utvecklas som grupp vad gäller beslutsfattning, balansera trycket från olika delar av organisationen, tillit och del långsiktigt strategiska arbete.