Interna utbildningsprogram

Interna utbildningsprogram

Interna utbildningsprogram

Tillsammans med våra uppdragsgivare designar vi interna utbildnings- och utvecklingsprogram som kan löpa från några månader till flera år. Det kan gälla ledar- och medarbetarutveckling, säljutveckling eller värderingsarbete. Ibland handlar det helt enkelt att arbeta med något av våra koncept som t ex utvecklande ledarskap, säljhinder eller coaching. Andra gånger handlar det om att sätta ihop olika koncept och verktyg i kombination med egna interna aktiviteter som finns inom organisationen.

Vi har erfarna projektledare som kan hantera såväl mindre och kortare insatser som större insatser som löper över flera år och inbegriper 1000-tals personer. Nedan följer några exempel på program som vi skapat och genomfört tillsammans med våra kunder. Samtliga av dessa utbildningar är genomförd enligt vår arbetsmodell: Nuläge – Analys/utvärdera – målsättning/handlingsplaner – Åtgärder, verktyg och genomförande – Utvärdera och kvalitetssäkra – Nuläge – osv. Läs mer här.

Coachande ledarskap

2009 fick vi ett uppdrag att komma med ett förslag hur vi skulle kunna utveckla ett mer coachande ledarskap i en organisation med 600 anställda. Efter att ha givit ledningsgruppen en utbildning skapade vi tillsammans med ledningsgruppen ett program som sedan implementerades på 6 olika orter i Sverige. Totalt arbetade vi med 60 chefer under 7 år vilket också inbegrep visionsarbete, värderingsimplementering och förändringsledarskap.

Värderingsarbete och ledarskapsutveckling

Ett uppdrag som startade med utveckling av ledningsgruppen och ett värderingsarbete på tre nivåer av chefer och ledare. Programmet startade 2014 vi är nu mitt uppe i ett treårigt ledarprogram som bl a innehåller coachande och utvecklande ledarskap som kommer att avslutas 2018.

Traineeprogram

I syfte att försörja ett industriföretag med framtida nyckelpersoner genomförde under 2012-2013 ett traineeprogram som hade fokus på personlig utveckling, grupputveckling coachande ledarskap och projektledning. För att ge bästa mottagande hos för deltagarna fick ansvariga cheferna och HR-cheferna genomgå utbildning och erfarenhetsutbyte om generationsledarskap och cheferna fick utbildning i ett av verktygen för personlig utveckling som de yngre deltagarna fick för att kunna ge bästa stöd.

Utveckla kontakt- och säljproduktivitet

Vi fick i uppdrag att ändra kulturen bland ett 60-tal inköpare och gå från att vara mer av ordermottagare till mer säljande och lägga fokus på mer uppsökande aktiviteter genom att ge förståelse för vikten av egen bearbetning och säljträning. Syftet var att möta en marknad med hårdnande konkurrens och leverantörer som ställer högre krav på flexibilitet och service. Vi jobbade med ledningsgruppen för marknadscheferna och startade sedan ett program som startade med självinsikt kring vad som hindrade deltagarna att vara så kontaktskapande som det skulle kunna vara och de gick sedan in i ett års kontinuerlig träning och coaching för att förändra beteendet. Parallellt arbetade vi med att stärka marknadschefernas ledningsgrupp för att kunna stödja det nya beteendet.

Kontakta Jan-Erik Richnau om du vill veta mer om vårt arbetssätt och våra metoder och verktyg. Vid behov kan du även få kundreferenser.