FS

FS – Förtroendefullt samarbete
Ingen når idag framgång på egen hand. För att lyckas behöver man forma allianser och samarbeta. Förtroendefullt samarbete. Det gäller i de små sammanhangen mellan enskilda personer; och det gäller i de stora sammanhangen mellan projektgrupper, avdelningar, företag och organisationer.

Vi samarbetar i projekt, inom och mellan ”avdelningar” samt med vårt företags/organisations leverantörer och kunder. Det är viktigt att båda parter känner att samarbetet är utvecklande för att det ska hålla i längden och bli både effektivitet och lönsamhet. Förtroendefullt samarbete är ett program som löper över 3-4 dagar och kan användas både internt i ett företag eller i på en öppen kurs med andra deltagare.
Om programmet
Ingen når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man kunna kommunicera, förhandla och lösa problem tillsammans. Det gäller i de små sammanhangen mellan enskilda personer, och det gäller i de stora sammanhangen mellan projektgrupper, avdelningar, företag och organisationer. Det är viktigt att båda parter känner att samarbetet är utvecklande för att det ska hålla i längden. För att kunna skapa hållbara relationer behövs både ett antal färdigheter och förhållningssätt – och det går att lära sig.

Programmet Förtroendefullt Samarbete ger genom upplevelsebaserad inlärning deltagare praktisk träning i metoder för att hantera intressemotsättningar och förhandla på ett konstruktivt sätt, samtidigt som deltagaren utvecklar förmågan att hantera sig själv och andra när det ”hettar” till. Du får med dig ett antal mycket praktiska och omedelbart användbara färdigheter som stärker dig som individ och chef för att ta de nödvändiga och ibland svåra samtalen då förändring ska ske. Verktygen hjälper dig också att förstärka gruppdynamiken för att frigöra den viktiga medarbetarkraften.
Innehåll

Ökad självinsikt kring dina beteendemönster vid konflikt och förhandling och verktyg för att agera medvetet konstruktivt och långsiktigt.
En konkret och väl beprövad metod för att skapa vinna-vinna lösningar vid konflikthantering och förhandling.
Teoretisk genomgång och praktiska övningar i fem grundläggande färdigheter för att lyckas skapa såväl personlig framgång som affärsmässiga resultat genom tillitsfulla relationer.

Innehållet bygger på integrationen av två delar, en ”hård” del och en ”mjuk”, där den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen, som bygger på mångårig forskning och beprövade metoder från Harvard Law (den sk Harvard-metoden). Den mjuka delen, kring självinsikt och personlig utveckling utgår från utvalda delar ur ”The Human Element”, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. Förtroendefullt samarbete är idag en fundamental del av flera internationella och svenska organisationers interna utvecklingsprogram och används även vid större förändringsarbeten. Exempel på företag är NASA, SCAN, Försäkringskassan, Axfood, Martin Servera och Sveriges domstolar, m fl.

Förtroendefullt Samarbete är ett utvecklingsprogram som bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning. Forskningsresultatet visar att det behövs fem grundläggande färdigheter för att skapa ett Förtroendefullt Samarbete:

Avsikt – vilja till samarbete
Sanning – öppenhet
Eget val – personligt ansvar
Självkännedom och förståelse av andra
Problemlösning och förhandling

De fyra första färdigheterna bygger på Will Schutz FIRO-teori och hans program The Human Element. Den femte färdigheten behandlas med stöd av den välkända Harvardmetoden för konflikthantering – Intressebaserad Problemlösning.
Du som deltar får

Utveckla din förmåga att i samarbete med andra, lösa problem och intressemotsättningar
Träning i att föra goda samtal – lyssna och att inte gå i försvar
Undersöka vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av tillit
Utveckla din förmåga att skapa partnerskap och allianser
Reflektera och lära kring dynamiken och vad som händer mellan människor, speciellt i konfliktsituationer
Träning i problemlösning och konflikthantering med hjälp av bl a eget praktikfall
Ökad insikt om dina egna attityder och beteenden
Tillgång till en metod att använda direkt

Metodik
Metodiken vi använder är korta teoripass, dialog, övningar, reflektioner, diskussioner, självskattningar och visualiseringar. Räkna med 3-4 intensiva dagar och kvällar i internatform.

Behöver du mer information?

Vill du ha mer information om FS och vad den innebär i praktiken - ta kontakt med mig enligt uppgifterna nedan.

Tfn 010-709 98 01
Mobil 070-327 30 67
E-post janerik.richnau@rezon.se

Mer om Jan-Erik här

Kommande utbildningar inom FS

Det finns inga kommande utbildningar för kurskategorin FS.