FUGL

FUGL – Fördjupad UGL

För dig som tycker att UGL utvecklade dig som människa och ledare erbjuder Försvarshögskolan en fördjupad UGL. FUGL ger dig ytterligare en ökad förståelse för dig själv, ledarrollen och gruppens dynamik. Kursen är liksom UGL upplevelsebaserad och går djupare med fokus på dig själv och grupprocesser under totalt 10 dagar. En viktig utgångspunkt i FUGL är självledarskapet som handlar om förmågan att kunna påverka, styra och utveckla sig själv i förhållande till ett önskat mål.

Syftet med FUGL

Syftet med FUGL är att du ska få ökad medvetenhet om din förmåga att hantera egna och andras starka känslor, såväl individuellt som i grupp.

Utbildningen riktar sig till dig som vill få verktyg till ett ledarskap som är grundat i självinsikt och vill öka din förmåga att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär. FUGL ger verktyg att utveckla grupper att bli mera produktiva och med en större grad av samhörighet mellan medlemmarna i gruppen. För dig som vill gå vidare och bli UGL-handledare är fördjupad UGL obligatoriskt.

Delmål

  • Ökad självkännedom
  • Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av varandra
  • Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte
  • Ökad förmåga att hantera processer och relationer
  • Fördjupad kunskap som ledarskap och förmåga att leda utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv
  • Ökad förståelse för värderingars inverkan på individ och grupp
  • Ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar

Förkunskaper

För att kunna gå en fördjupad UGL behöver du ha gått grundutbildningen UGL enligt 2000 eller 2008 där arrangören följt Försvarshögskolans (FHS) riktlinjer.

Försvarshögskolan arrangerar kurserna

Läs mer om FUGL och vilka kursveckor Försvarshögskolan erbjuder här.

Behöver du mer information?

Vill du ha mer information om FUGL och vad den innebär i praktiken - ta kontakt med mig enligt uppgifterna nedan.

Tfn 010-709 98 01
Mobil 070-327 30 67
E-post janerik.richnau@rezon.se

Mer om Jan-Erik här

Kommande utbildningar inom FUGL

Det finns inga kommande utbildningar för kurskategorin FUGL.