THE

THE – The Human Element kan ge dig och din organisation effektiv utveckling av arbetslagsrelationer, produktivitet, lönsamhet och ledarskap.

På ett personligt plan kan The Human Element * öka din kompetens, självkännedom och din egen potential. Metodiken är korta teoripass med dialog som varvas med grupp- och rörelseövningar, reflektion och diskussion, självskattningar och visualiseringar.

Utbildningen och processen handlar om att skapa rätt förutsättningar för Den goda organisationen, där grunden är öppenhet och egna val. Medvetenheten om vår valfrihet ger oss handlingsutrymme och lär oss att ta fullt ansvar för vårt beteende och våra känslor. Kursen kan alltså ge dig som individ både personlig utveckling och utveckling som ledare, medarbetare och gruppmedlem.

Deltagarnytta

  • Ökad personlig kompetens, självkännedom och insikt om din egen potential
  • Möjlighet att undersöka hur dina tankar, känslor och beteenden stödjer eller undergräver dina relationer
  • Få en djupare förståelse för människors utveckling, effektivt samarbete och produktivitet
  • Som deltagare lär jag mig mer om min förmåga att vara flexibel i mötet med olika människor, jag inser att jag kan ta aktiv del t ex i en förändringsprocess, att jag kan påverka och förändra mitt förhållningssätt till det som sker omkring mig

Organisationsnytta

  • Ökad effektivitet
  • Ökat personligt ansvar
  • Förbättrad kommunikation och större öppenhet
  • Underlätta organisationsförändringar
  • Verktyg för konflikthantering
  • Ökad intern och extern goodwill

Detta ger en bra grund för utveckling av arbetslagsrelationer, produktivitet, lönsamhet och ledarskap. Utbildningen och processen handlar om att skapa förutsättningar för ”Den goda organisationen”, där grunden är öppenhet och egna val. Medvetenhet om våra valmöjligheter ger oss handlingsutrymme och lär oss att ta ansvar för vårt beteende och våra känslor.

* Metoden The Human Element utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz. Efter att ha publicerat sin FIRO-teori 1958 vidareutvecklade han denna fram tills sin död 2002. Engagerade konsulter och medarbetare med Ron Luyet i spetsen fortsätter att sprida metoden vidare över hela världen.

Behöver du mer information?

Vill du ha mer information om THE och vad den innebär i praktiken - ta kontakt med mig enligt uppgifterna nedan.

Tfn 010-709 98 01
Mobil 070-327 30 67
E-post janerik.richnau@rezon.se

Mer om Jan-Erik här

Kommande utbildningar inom THE

Det finns inga kommande utbildningar för kurskategorin THE.