Jan-Erik Richnau

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik har en mångårig erfarenhet av att arbeta som utbildare och i utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper.

Anlitas oftast för längre utvecklingsprojekt inom en organisation där det ingår utveckling av ledningsgrupper, arbetslag och coachning av individer och grupper. Arbetar med vårt öppna kursutbud och även med design och genomförande av interna utbildningsprogram i nära samarbete med HR, VD och interna konsulter/projektledare.

Erfarenheter som konsult, ledare och chef

 • Konsult inom grupp-, team- och ledarutveckling sedan 1999
 • Konsultchef och projektledare för uppdrag med upp till ett 30-tal konsulter inblandade i uppdrag som inbegripit tusentals deltagare i projekt som varat i flera år.
 • Har handlett över 100 UGL-kurser sedan 2004 och har varit ansvarig för kvalitetssäkring och utveckling av vårt UGL handledarnätverk sedan 2009
 • Konsult inom kontakt- och säljutveckling sedan 2003
 • Konsult inom äventyrspedagogik och har genomfört större och mindre event som chef över såväl anställda som inhyrda underkonsulter sedan 1994.
 • Delägare och styrelseledamot i Rezon och har varit egen företagsledare sedan 1999.

Exempel på utbildning och licenser

 • Handledare för UGL – Utveckling av Grupp och Ledare (Försvarshögskolan)
 • Handledare för UL – Utvecklande ledarskap (Försvarshögskolan)
 • Genomför slutprov för UGL och genomför FUGL och HUGL (Försvarshögskolan)
 • Handledare i The Human Element (THE Sweden)
 • Handledare i Förtroendefullt samarbete (THE Sweden)
 • Certifierad i Susan Wheelans GDQ som mäter gruppers utveckling (Sandahl Partners)
 • Certifierad Coach inom ICF (International Coach Federation)
 • Grundkurs i MI – Motiverande samtal grundutbildning (Symposium)
 • Certifiering Extended DISC personanalys (Rezon)
 • Ackrediterad Belbins teamroller (Svenska Belbin)
 • Licenserad konsult i Sales Call Reluctance – säljhinder (Svenska Belbin)
 • Certifierad handledare för SDI Premier Edition (Atoll)
 • Äventyrspedagogutbildning (Camp Change)
 • Utbildad Ekoturismguide med ledarskap, praktiskt ledarskap och miljö (Mitthögskolan)
 • Kommunikation och information (Högskolan i Sundsvall)

Som person

Jan-Eriks styrkor är att på ett lyhört sätt fånga upp och driva processer hos individer och grupper. Han bidrar med struktur, öppenhet, mod och kan på så vis locka fram individernas egen kompetens och erfarenhet. I slutänden vill han se konkreta och mätbara resultat och förändring genom sina insatser. Jan-Erik tror att lust är den kraftfullaste drivkraften hos människan. Det som skapar lust och meningsfullhet hos honom är att kunna vara till hjälp och samarbeta med kunder och kollegor. Lustfyllt och meningsfullt är även att finna till hands för familjen, uthållighetsträning som t ex löpning och samtal.

Feedback från kunder

”Du inger stort förtroende genom att du vågar dela med dig av personliga erfarenheter och exempel om dig själv.”

”Jan-Erik är en lyhörd, tillitsfull och utmanande processledare, som utvecklar inte bara mina kursdeltagare utan också mig som medtränare. Han är också en utmärkt coach!”

”Rezon (Jan-Erik Richnau) genomförde den del i SCA Forest Products traineeprogram 2012-2013 som handlade om personlig utveckling med mycket gott resultat. Han fångande deltagarnas intresse och har en förmåga att se varje människa som gör att han möter individen på dennes nivå. Detta skapar ett behagligt och klimat i en utvecklings/inlärningssituation.”