Jim Österlund

Jim Österlund

Jim Österlund

Jim arbetar primärt med lednings- och personalutveckling.
Arbetet innebär att anpassa utvecklingsinsatser utifrån den aktuella organisationens specifika behov. Det innebär t ex ledningsgrupputveckling, coachning och kan även innefatta konceptutbildningar som ex UGL – Utveckling av grupp och ledare.

Erfarenhet som konsult, ledare och chef

Egen företagare i 15 år, styrelseordförande och styrelseledamot i flera företag.
Delägare i Rezon AB
Butikschef (tf) Spar Inn i Sundsvall
Konsult inom grupp och ledarutveckling
Konsult inom kontakt och säljutveckling
Har handlett över 40 UGL kurser och ansvarar för utveckling av Rezons UGL-verksamhet
Har planerat och lett grupper med utomhuspedagogik

Exempel på utbildning och licenser

Av Försvarshögskolan certifierad handledare i ledarskapskursen UGL 2008 – Utveckling av Grupp och Ledare. Har genomgått UGL, FUGL och HUGL kurs.
JGL (Jämställdhet Göra Lära), Försvarhögskolan
Licensierad konsult i Call Reluctance -kontakthinder, Svenska Belbin AB
Licensierad Konsult i Säljstilar – SSPA Svenska Belbin AB
Licensierad konsult i Team Skills, Svenska Belbin AB
Certifierad handledare för SDI Premier edition
Coachutbildning, Coaching Leaders Scandinavia AB
Licenserad i kommunikationsverktyget Extended DISC
OBM (Organizational Behavior Management)
Socialantropologi, Lunds Universitet
Turism Informatör / utbildning i entreprenörskap

Som person

Jim drivs av att få bidra till att människor och organisationer utvecklas. Han är förvissad om att det går att förena välbefinnande och produktivitet. Hans styrka som konsult och handledare är att han har förmåga att fånga in det som är viktigast för en effektiv utveckling utifrån deltagarens mål och mod att dela med sig. Viktigast för Jim är barnen och att leva nära naturen. Han gillar att snickra och bor på en liten gård med islandshästar, katter och skog och hav inpå husknuten.

Kommande utbildningar med Jim

Det finns inga kommande utbildning med Jim just nu.