Vi erbjuder nu UL i dramatiska Höga Kusten

Vi erbjuder nu UL i dramatiska Höga Kusten

2019-03-27

I samarbete med Mirja Lindström som driver Pelle Åbergsgården och är aktiv i Höga Kustens regionutveckling erbjuder vi nu en öppen kurs i UL – Utvecklande ledarskap. Förhoppningen är att intresset ska bli så stort att vi kan erbjuda kurser regelbundet i regionen. Den första kursen kommer att erbjudas på Hotell Höga Kusten 23-25 september.

Rezon genomför i dag ca 20 kurser per år i UL både inom offentlig sektor och privata företag. De flesta kurser genomförs i mellersta, västra och södra Sverige. Hittills har inte intresset varit stort i norra Sverige, men vi hoppas att kunna vända den trenden nu. I regionen har företag som SCA och Bilbolaget satsat på Utvecklande ledarskap. Flera kommuner börjar visa sitt intresse.

Forskning av Försvarshögskolan visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling. UL säkerställer ett hållbart ledarskap och utveckling för organisationen.

Anmäl dig till kursen här.

Läs mer om Utvecklande ledarskap här.

Bilden ovan har utsikt från Ögeltjärn utanför Örnsköldsvik. Med tillstånd av Höga Kustens Destinationsutveckling.

Fler nyheter