Avslutning SCA Early Career Program

Avslutning SCA Early Career Program

2018-06-13

I går avslutades det 18 månader långa SCA Early Career Program. Programmet är ett karriärsprogram som även involverat utveckling av deltagarnas chefer och organisationen. Det är med glädje och stolthet som vi varit med och designat och genomfört programmet och nu kunnat se resultatet av detta.

Design och upplägg

10 unga talanger och deras chefer har genomgått fyra olika moduler under totalt 15 dagar som innehållit förtroendefullt samarbete, grupputveckling, utvecklande ledarskap och förändringsledning. Mellan varje modul har deltagarna arbetat med hemuppgifter och haft avstämningar med sin närmast överordnade chef och i sin lärgrupp. Förutom det har deltagarna arbetat med ett projekt för att koppla lärdomarna till vardagen. Upplägget bygger på tidigare erfarenheter av trainee- och ledarprogram och har skapats i nära samarbete med Stina Danielsson som är HR-direktör på SCA och Lotta Wikström som är HR-Chef på SCA Timber. Samarbetet med engagerade och kunniga interna resurser har varit avgörande för ett gott slutresultat.

Chefernas medverkan

Även cheferna har varit involverade i programmet genom att de gjort regelbundna avstämningar med deltagarna enligt en särskild metod och även varit med på uppstartsmöten, egna utbildningsdagar och terminsavstämningar. Alla chefer fick möjlighet att gå Utvecklande ledarskap vilket skapade ökad insikt om hur deras egna beteende påverkar deltagare, grupper de verkar i och även organisationen. Utan chefernas engagemang hade det aldrig kunnat gå att genomföra programmet med en sådan kvalitet och stark koppling till verksamheten.

Utvärdering av SCA Early Career Program

Vi har fått en väldigt fin utvärdering av programmet med ett snitt på 8,61 av 10 på frågan om programmet som helhet och 9,28 av 10 på frågan om hur stor chansen är att rekommendera en vän att gå programmet. Nedan följer några utvalda citat.

Vad har varit värdefullt i programmet?

”En fantastisk chans att lära mig mer om mig mer om de mjuka värdena och hur man kan arbeta med dessa. Upplägget har fungerat mycket bra där man varvat teori med övningar samt knutit an till verkliga situationer.”

”Stort engagemang av kursledare, deltagare och stark involvering av cheferna.”

”Har fått mig att tänka i helt nya banor och öppnat upp mig för utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.”

”Vi har skapat ett fantastiskt fint kontaktnät som gör att jag har mer förståelse för de olika affärsområdena.”

EC och UL är det bästa ledarskapsprogrammet hittills inom SCA som jag tagit del av.

Vilka effekter har programmet givit?

”Jag känner som helhet att jag blivit en bättre människa (mer lyhörd, öppensinnig, känslosam, mindre frustration.”

”Fördjupad kännedom om mitt ledarskap”

”Väldigt positiva. Både mina chefer och jag bidrar till utvecklande ledarskap, jag har blivit bättre på att prata med mina interna kunder vilket sprider ringar på vattnet.”

Hur stor är chansen att rekommendera en vän till programmet?

”Det krävs utrymme för reflektion och samarbete med andra för att växa i sig själv.”

”För att det påverkar hela ditt liv och din framtid om du tar till dig det.”

”Fler bör få chansen att lära sig så mycket om sig själv och hur andra fungerar.”

Våra konsulter

Programmet har genomförts av några av de vassaste kollegorna i vårt företag och nätverk. Elisabeth Flodin var med på de inledande dagarnas Förtroendefullt samarbete, Marianne Littke var med när vi jobbade med gruppens utveckling, Utvecklande ledarskap och har även varit med och coachat några av deltagarna. Jim Österlund var med på Utvecklande ledarskap. Mikael Flodström har varit med och coachat, bjudit på perspektiv från scenkonsten och varit med och fyllt på organisationsperspektivet med förändringsledarskap. Den som varit sammanhållande och stått för designen av helheten från vår sida är Jan-Erik Richnau.

De tio deltagarna på SCA Early Career Program: Albin Nilsson, Emil Nylén, Annelie Forslund, Linus Babar, Gustav Roslund, Dan Persson, Henrik Magnusson, Carl Lindmark, Amanda Albano, Wilhelm Nordmark.

 

Avslutningsceremoni SCA Early Career Program.
Avslutningsceremonin.

 

Stina Danielsson - SCA Early Career Program.
SCAs HR-Direktör Stina Danielsson håller sitt tal till deltagarna och alla som stöttat dem.

 

SCA Early Career Program - Jan-Erik Richnau - Stolt projektledare Rezon
Rezons projektledare Jan-Erik Richnau är stolt och tacksam.

Fler nyheter