Early Career Program för SCA

Early Career Program för SCA

2017-06-02

Vi har nu genomfört de 6 första månaderna av 18 i Early Career Program hos SCA Forest Products. Det är inspirerande att få vara med i ett så spännande skede då skogsdelen av SCA delats från hygiendelen. Programmet startade i januari 2017. Under våren har Rezon startat upp karriärsprogammet i samarbete med SCA:s interna HR.

Såväl deltagare som organisationen utvecklas

Programmet ska stötta de nyanställda deltagarna att utvecklas som personer, öka förmågan att leda sig själva och kunna leda andra och bidra till att utveckla såväl den närmaste gruppen som organisationen. Extra fokus har lagts på att inte bara deltagarna ska utvecklas utan även det sammanhang som deltagaren verkar i. Det finns alltså två sidor av programmet. Den ena sidan är att deltagarna ska lära sig organisationen och deras affärer samt att utveckla sig själva. Den andra sidan är att SCA får möjlighet att ta lärdom av deltagarna som ännu inte är så färgade av vare sig organisationen eller arbetsliv.

Gruppen av deltagare kommer från olika bolag i SCA. Genom att utveckla samarbetet i den gruppen kommer deltagarna få stöd att utveckla sin egen yrkesroll och relationen till sin egen chef och de närmaste kollegorna och kunderna.

Jag och samarbete, gruppen, ledarskap och organisationen

Fokus under den första terminen har varit jag och samarbete och jag och gruppen. Här har vi jobbat med innehåll som Förtroendefullt samarbete och grupputveckling. Under höstens arbete kommer vi att fokusera på jag och ledarskap och här kommer en grund vara Utvecklande ledarskap. Under våren 2018 kommer fokus att vara jag och organisationen.

Du som är intresserad av att veta mer om upplägget är välkommen att kontakta vår projektledare Jan-Erik Richnau.

På den andra träffen i programmet introducerades deltagarna i programmet. Lotta Wikström berättar om upplägget innan SCA Forest Products VD Ulf Larsson ska introducera.

Vallinjen undersöks på deltagarnas andra träff – jag och samarbete.

Terminsavslutningen genomfördes på Söråkers Herrgård fredag 2 juni. Såväl deltagare som chefer fick möjlighet att reflektera över sina lärdomar och hur relationerna utvecklats.

Fler nyheter