God fortsättning på det nya året!

God fortsättning på det nya året!

2018-01-04

Vill börja med att tacka alla våra kunder för att vi har haft förmånen att få arbeta tillsammans med er i alla spännande uppdrag under 2017. Dessa uppdrag och möten skapar mening för oss och gör att vi får bidra med vår vision – ett bättre arbete för en bättre värld.

SMART ledningssystem

Sedan 2015 arbetar vi utifrån SMART ledningssystem  och det kvalitetsarbetet har varit löpande sedan dess. Under julveckan genomfördes den årliga revisionen av vårt ledningssystem av Miljökompassen AB och till vår glädje blev vårt ledningssystem godkänt även detta år. Att arbeta med ständiga förbättringar höjer vår kvalitet och vår förhoppning är att ni kunder får mer än det ni förväntar er av oss.

Som många företag har vi en vision som vi vill ska skapa mening för oss och våra kunder, vi har även rutiner och policys för miljö, kvalitet, jämställdhet och diskriminering vilka är levande dokument för oss. Det ger oss en ram på vilket sätt vi försöker och vill integrera med varandra och vår omvärld.

Under hösten har vi medarbetare arbetat med och reviderat vår diskrimineringspolicy. Arbetet har varit särskilt betydelsefullt för oss utifrån hur många kvinnor som vittnar om kränkande beteenden på arbetsplatser. Vår vision ”Ett bättre arbete för en bättre värld” och vår tagline ”Eftersom organisationer består av människor” har varit vår ram för vårt arbete. Läs mer här om våra policys.

UL

Under året har vi fortsatt vår fokusering på att utveckla vår satsning på Utvecklande Ledarskap (UL). Vi har lyckats ta hem några större upphandlingar för UL och genomfört ett 30-tal UL-kurser under året. Förutom våra två kollegor Jan-Erik och Marianne har vi samarbetat med ett 20-tal UL-handledare för att genomföra dessa UL-kurser. Våra deltagare är mycket nöjda vilket vi känner både tacksamhet och stolthet över. Tack alla UL- handledare och samarbetspartners!

Innan februari slut är vi ytterligare tre kollegor färdig certifierade UL-handledare vilket stärker vårt företags utveckling.

UGL

Vi är även mycket tacksamma för den utveckling som ledarskapskursen UGL har haft senaste 3 åren. I dag är vi Sveriges främsta leverantör till antalet kurser, vi har genomfört drygt 60 UGL-kurser under 2017. Det skulle vi inte kunna göra utan våra kunder samt våra alla kompetenta UGL-andledare och samarbetspartners.

IL

Vill passa på att slå ett slag för alla er som är chef över chefer, kursen Indirekt Ledarskap (IL) är den senaste forskningen av Försvarshögskolan kring hur vi leder genom andra för att uppnå engagemang och tillit för organisationens/företagets uppdrag. Vi får mycket goda referenser av deltagare även på den kursen, läs mer om vår nästa kurs i februari här.

Tack för 2017!

Vi ser fram mot fortsatt samarbete under 2018.

Varma Hälsningar

Från oss på Rezon

Fler nyheter