Ledarskapsmodellen förändras i Utvecklande ledarskap

Ledarskapsmodellen förändras i Utvecklande ledarskap

2017-06-07

Under våren presenterade Försvarshögskolan en uppdaterad ledarskapsmodell. Revideringen har bland annat inneburit att destruktiva beteenden lyfts in i Ledarstilsmodellen. Bakgrunden är att forskning tydligt visat att effekten av att minska negativa beteenden är uppenbara (Bad is stronger than good, Baumeister & Bratslavsky, 2001).

Rezon har som ett av 8 företag i Sverige varit med och testat det nya uppläggen av Utvecklande ledarskap (UL) under våren. Tillsammans med de deltagare vi hade med oss är vår erfarenhet att det kommer att göra både kursen och Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL) än mer användbart.

Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning

Innan du går ett program i UL får du göra en självskattning av hur mycket och ofta du använder olika ledarbeteenden och 6-10 personer som du arbetar med får göra sin bedömning av samma beteenden. ULL:en förändras med start 1 juli då formuläret ändras från 66 till 69 beteenden. Syftet är att få med både de aktiva och de passiva destruktiva beteendena.

Läs mer om kursen här.

Se till att få tillgång till detta genom att anmäla dig till en av våra UL-kurser eller kontakta Jan-Erik Richnau så kan han berätta mer om både öppna kurser och hur vi kan arbeta med ett upplägg internt i er organisation.

Fler nyheter