Ledarskapsutbildning för Sahlgrenska

Ledarskapsutbildning för Sahlgrenska

2018-05-04

Efter ännu en lyckad termin med ledarskapsutbildning för Sahlgrenskas ST-läkare har Rezon nu fått förnyat förtroende till ytterligare en utbildning till hösten. I dag besöker läkarnas högste chef Johnny Bröndt deltagarna för att de ska få en ökad förståelse för den organisation som de verkar inom.

Ledarskapsutbildning

Den utbildning som Rezon är involverade i sträcker sig över 5-6 månader och totalt träffas gruppen tolv dagar. Den genomförs i samarbete med en intern konsult och en annan extern konsult. Utbildningen innehåller självinsikt, kommunikation, gruppdynamik, reflektion, ledarskap, normer, jämställdhet, handledning och organisation. En grundläggande modell som Rezon varit med att bidra med är Utvecklande ledarskap.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Johnny Bröndt är ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset vilket är Sveriges största förvaltning och har fler anställda än många kommuner i landet. Förutom att vara Göteborgarnas sjukhus är det även ett sjukhus med flest rikssjukhusuppdrag i Sverige.

Framtiden

Det är med stolthet som Rezon fortsätter uppdraget att utbilda fler ST-läkare i Sahlgrenskas organisation. Planeringen för hösten är klar och planen för våren 2019 har precis startat.

Fler nyheter