Ledarutveckling i Härliga Härjedalen

Ledarutveckling i Härliga Härjedalen

2019-04-05

Vi är oerhört glada och stolta över vårt nya avtal med Härjedalens kommun som börjar gälla den 15 april 2019. Avtalet gäller ledarutveckling för kommunens samtliga ledare. Varje ledarprogram omfattar sju dagar under ca 6 månader och utgår ifrån den svenska ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap (UL).

Utvecklande ledarskap är teoretiskt förankrat i Transformational leadership (Bass, Burns, Riggio) men som anpassats för svenska förhållanden. Modellen ”Transformational leadership” har mycket evidens och är troligen den ledarskapsteori som just nu är mest beforskad av alla existerande ledarskapsteorier. Modellen Utvecklande ledarskap är utvecklad av Försvarshögskolan (FHS).

Rezon är certifierade av FHS med rätt att handleda och genomföra dom vetenskapliga koncepten UGL – Utveckling av Grupp och Ledare, UL – Utvecklande ledarskap och IL – Indirekt ledarskap.

Fler nyheter