Lena Stenby avtackas som UGL-handledare

Lena Stenby avtackas som UGL-handledare

2017-01-13

Lena Steneby har handlett UGL i Rezons nätverk i över 10 år och har jobbat med UGL sedan 1991 och liknande utbildningar sedan 70-talet. Vi inom Rezon är väldigt glada över att ha fått tillgång till Lenas erfarenhet, kompetens och till människan Lena som bidragit med sin raka omsorg till många av våra medarbetare och konsulter. Tack Lena!

Bilden ovan är från Lenas avtackning.

Hallå där Lena! Sista UGL:n i december och avtackning på Rezons handledarmöte nu i veckan. Jag måste ställa den obligatoriska UGL-frågan: Hur känns det?

Ja, som jag sagt innan. Det är lite dubbelt. Latmasken i mig säger att det är skönt. En annan del säger att det är lite sorgligt, det har varit den sista livlinan till arbetslivet och jag har tyckt att det har varit väldigt roligt att köra UGL.

I de tal som hölls till dig vid avtackningen berättade en av dina handledarkollegor att han inspirerats av att du brukar säga ”Vi gör alltid våra bästa val”. Vad betyder det?

Ja, jag har inspirerats av Patricia Tudor Sandahl. Ingen gör ju ett medvetet dåligt val. Under UGL:n brukar jag framhålla att deltagarna med hjälp av aktiv lyssning kan stödja andra att skapa en bättre bas för sina val så att valet blir så bra som möjligt. Men själva förhållningssättet har hjälpt mig själv. Jag behöver inte ångra mina beslut, i varje stund har jag fattat det bästa beslut jag kunde utifrån den beslutsbas jag hade och det är lite trösterikt.

Jag hörde att du varit handledare sedan 91. Det är 25 år och en väsentlig del av ditt yrkesliv. Hur har du påverkats av allt UGL:ande?

Jag började redan på 70-talet att hålla ”mjuka ” utbildningar och det är klart att jag har påverkats. Jag har blivit en ”bättre” människa. Bättre på kommunikation och att ge feedback. Jag tror att jag har blivit enklare att ha och göra med, även i privatlivet.

Vad är det som har gjort att du har hållit på så länge?

Det är fantastiskt att få vara med när det händer saker, när insikterna börjar lysa i ögonen på deltagarna. Kursen tar upp både roliga och viktiga saker. Sedan har UGL något som ett vanligt kontorsliv inte alltid har, varje kurs blir avslutad och det är inte allt inom arbetslivet som blir.

Tack Lena för att du ville svara på mina frågor! Är det någon fråga du önskar att jag hade ställt?

Nej, det vet jag inte… Jo, jag vill gärna lägga till att det varit roligt att jobba med Rezon. Jag tycker ni är bra. Det är inte bara dollartecken utan er tydliga strävan att jobba med kvalitet. Och hela det härliga handledargänget, det är bra!

Intervju av Marianne Littke

Rezon är en av landets ledande och största leverantörer av kursen UGL – Utveckling av grupp och ledare, läs mer om kursen här.. 2016 genomförde vi ett 60-tal kurser. Det blir några till 2017. För att kunna genomföra dessa kurser har vi ett UGL-handledarnätverk som förutom att handleda UGL tillsammans träffas två gånger per åt för att arbeta med kvalitetsutveckling. Vi är stolta över engagemanget och kunskapen som finns i nätverket i stort och i dag är vi särskilt stolta över allt som Lena Steneby har givit. Tack Lena!

Fler nyheter