Nytt avtal för UGL och UL

Nytt avtal för UGL och UL

2018-11-07

Det är med glädje vi kan meddela att vårt företag Rezon AB tillsammans med vårt kompetenta nätverk kommer att arbeta med ledarutveckling i Region Skåne. Vi ser det som en stor förmån att bidra till regionens utveckling och vi vill göra skillnad för våra kunder vilket även är vår vision.

I hård konkurrens lyckades vi ta hem tre ramavtal med Region Skåne, det är två UGL  avtal och ett avtal för UL- Utvecklande Ledarskap.

Avtalstiden för UGL gäller 1 januari 2019 och längst till 31 december 2022, avtalstiden för UL- Utvecklande Ledarskap gäller 1 augusti 2019 och längst till 31 juli 2023. Vi ser mycket fram emot att öka vår närvaro i Region Skåne.

Vi räknar med att öka vårt utbud av öppna UGL-kurser med 6-10 st kurser i Region Skåne som en följd av det nya ramavtalet, idag genomför vi ett 60-tal UGL-kurser i Sverige.

Fler nyheter