Nyårserbjudande ledarskap

Nyårserbjudande ledarskap

2017-01-05

Nyårserbjudande till dig som gått kurser hos oss tidigare!

Gå någon av våra ledarskapskurser:

Utvecklande ledarskap
Indirekt ledarskap
The Human Element.

25% rabatt på kurspriset för följande kurstillfällen:
– Indirekt ledarskap 25-26 januari + 22 mars
– Utvecklande ledarskap 7-8 februari + 29-30 mars
– The Human Element v 11: 12-17 mars

20% rabatt på kurspriset för följande kurstillfällen:
– Utvecknde ledarskap 4-5 maj + 30-31 maj
– The Human Element v 20: 14-19 maj

Först till kvarn gäller! Max fyra platser per kurs. Ange ”Nyårserbjudande 2017″ när du anmäler dig.

UL – Utvecklande ledarskap

För att svenska företag och organisationer ska kunna uppnå ökad konkurrenskraft – nu och i framtiden – krävs ett helt nytt förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. Det kommer att ställas helt nya krav på anpassningsförmåga. Både ledare och medarbetare kommer att behöva ta ett större ansvar, både för sin egen och verksamhetens utveckling. UL är den svenska modellen av ett transformativt ledarskap och är utvecklat av Försvarshögskolan. UL har en tydlig påverkan på resultatet i organisationen, påverkar ekonomiskt resultat, ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ökad kundnöjdhet enligt samstämmig forskning nationellt och internationellt.

Läs mer om Utvecklande ledarskap

IL – Indirekt ledarskap

Hur bör vi agera som ledningsgrupp/VD/högre chef för att skapa tillit och engagemang som genomsyrar hela organisationen/företaget? Finns destruktivt ledarskap i vår organisation och hur kan det visa sig? IL-Indirekt Ledarskap är ett koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå, dvs. där man som ledare har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Indirekt Ledarskap handlar bl a om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, det vill säga att i ena stunden fatta snabba beslut här och nu och i nästa tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Läs mer om Indirekt ledarskap

THE – The Human Element

Du kan gå utan förkunskaper och är också en mycket uppskattad fortsättning på vår kurs UGL. The Human Element baseras på Will Schutz FIRO-teori och är en ledarskapsutbildning där du får koll på hur ditt inre liv påverkar ditt beteende som i sin tur påverkar andra personer, grupper och den organisation du arbetar i. Kursen visar sambandet mellan detta och kvalitet, lönsamhet och välmående.

Läs mer om The Human Element

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Jan-Erik Richnau

Fler nyheter