Nytag för hållbarhetsarbete

Nytag för hållbarhetsarbete

2020-02-27

I dag tar Rezon ett nytag för vårt eget hållbarhetsarbete. Det är inspirerande att få sortera i olika perspektiv. Vi konstaterar att det har hänt mycket på de 30 år sedan hållbarhetsbegreppet kom till Sverige. Vi upplever det enklare att implementera hållbarhet i dag än för 20 år sedan. Det ligger i tiden, vilket är inspirerande för oss.
Till vår hjälp har vi Annalena Sjölund på Miljökompassen som på sikt ska hjälpa oss att tydligare integrera hållbarhet i vårt kvalitetssystem.

Fler nyheter