Nytt samarbete för förändringsledarskap

Nytt samarbete för förändringsledarskap

2015-05-15

Rezon inleder nu ett samarbete med Taktik och Differo för att kunna möta det ökade behovet av förändringsledarskap. Tillsammans kommer vi att erbjuda ett 10-tal kursveckor i utbildningskonceptet The Human Element, vi kommer även att erbjuda ett nytt program där man får träning i flexibelt förhållningssätt som vi valt att kalla Adaptivt ledarskap.

Rezon, Taktik och Differo har även stor erfarenhet att arbeta med förändring inom en organisation.

Från Taktik är Per-Åke Sundholm som i första hand kommer att engagera sig i projektet. Han har jobbat med förändringsarbete inom organisationer sedan 2002. De senaste två åren som verksamhetsutvecklare inom ett kommunalt Energibolag under dess omställningsarbete. Motivationen för honom att arbeta med individ och team för att nå uppsatta mål. Per-Åke har en magisterexamen i etnologi med inriktning på konstruktionen av grupp. Han är också Certifierad Samtalsterapeut inom TA, Certifierad handledare för Förtroendefullt Samarbete, THE i Kundrelationer samt Master Practitioner för The Human Element.

Differo företräds av Elisabeth Flodin som har drivit förändringsarbete i över 14 år i organisationer. Hon har både praktisk erfarenhet och är certifierad både inom THE, LEAN och Foundation of Neuroleadership samt är Master Trainer i Förtroendefullt Samarbete. Dessutom har hon coachat chefer och ledare i över 8 år är certifierad ICF coach. Detta gör att hon kan hjälpa individerna att koppla de insikter de får om sig själva och vad som bidrar till en produktiv organisation till deras arbetssituation.

Hos Rezon är det Jan-Erik Richnau som ansvarar för samarbetet. Han har arbetat med team- och ledarutveckling sedan mitten av 90-talet och är certifierad inom THE och UGL. Han har egen erfarenhet av att vara chef och ledare och har dessutom coachat chefer sedan början av 2000-talet. Är certifierad ICF coach. Jan-Erik har god vana att hantera såväl individuella utvecklingsprocesser som grupprocesser och arbetar ofta med längre uppdrag inom området lednings- och organisationsutveckling.

Fler nyheter