Rezons handledarnätverk höst 2021

Rezons handledarnätverk höst 2021

2021-08-13

Under hösten har vi drygt 40 handledare som hjälper oss att leverera våra öppna kurser och interna utvecklingsprogram som vi levererar till våra kunder. Våra kunder finns från Norrbotten till Skåne och allt däremellan.

Inför varje termin samlar vi våra handledare med syftet att utveckla kvalitet, relation och våra affärer. Tillsammans med nätverket har vi utvecklat en arbetsform som bygger på erfarenhetsutbyte. Den innehåller reflektion och lärande, enskilt och tillsammans med de andra. Samma metodik används sedan i våra uppdrag.

På gårdagens agenda stod utveckling av handledarrollen, hur vi bäst kan använda Ledarskapsmodellen i våra olika utbildningssammanhang och erfarenheter att jobba med utbildning i dessa tider.

Utan våra handledare vore vi ingenting. Vi är tacksamma för er.

 

Du kan läsa mer om våra öppna kurser här:

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UL – Utvecklande ledarskap

IL – Indirekt ledarskap

Läs mer om våra interna program här

Läs mer om digitala kurser här

Fler nyheter