Skapande av UL-handledarnätverk

Skapande av UL-handledarnätverk

2018-08-23

Ett nytt handledarnätverk är under skapande och det senaste av våra nätverk handlar om att handleda UL – Utvecklande ledarskap. Vi är glada över att kunna samla några av Sveriges mest erfarna och kompetenta UL-handledare i vårt nätverk.

I slutet av augusti genomfördes det tredje mötet och på agendan stod bland annat att dra lärdomar från hur Kalmar kommun implementerat UL i sin organisation och att kvalitetssäkra det nya 3 + 1 dagarsupplägget som Försvarshögskolan inför från 1 juli i år.

Madelene Johannson UL-erfarenheter
Madelene Johansson berättar om sina erfarenheter av att implementera UL för Rezons VD Joakim Lönn.

UL i Kalmar kommun

En av de organisationer som arbetat mest och den här gången hade vi besök av Madelene Johansson som delade med sig av sina 5 års erfarenhet av att implementera UL i Kalmar kommun. Vad har hon med sig för erfarenheter av framgångar och utmaningar? Vad kan vi ta med oss i våra uppdrag och vilka andra erfarenheter finns i nätverket? Det ledde till många intressanta diskussioner.

UL-handledare
Vad kan vi lära av Kalmar kommun funderar UL-handledarna Ulrika Palm, Ulla Hoppe, Solveig Gräf och Nils Lif.

3 + 1 dagarsupplägget

Från och med 1 juli har Försvarshögskolan bestämt att en UL-kurs bestå av 3 + 1 dagar istället för tidigare 2 + 1 dag. Syftet med att utöka tiden är att få mer utrymme att träna på olika verktyg som kan leda till beteendeförändringar. Det ger deltagarna en större möjlighet att direkt implementera de nya insikterna i sin vardag med hjälp av hemuppgifterna de får med sig. När deltagarna träffas på fördjupningsdagen får de dela med sig av sina erfarenheter, få fördjupning i teorier och verktyg och möjlighet att justera sin utvecklingsplan.

För att leva som vi lär möttes vi i små grupper för att reflektera över vad som är viktigt att tänka på och för att lyfta fram förslag till hur vi kan lägga upp planen för det nya upplägget. Det kom fram många intressanta aspekter och fina förslag som vi kommer att kunna använda direkt. Det blir intressant att utvärdera när vi träffas nästa gång i januari 2019.

Reflekerande UL-handledare
Reflekterande UL-handledare. På bilden syns Britta Lundqvist, Ann Zander, Bob Rosell och Marie Olers.

Rezons UL-handledarnätverk

Rezons UL-handledarnätverk kommer att träffas två gånger per år och syftet är att kompetensutveckla, kvalitetssäkra och relationsbygga. Allt för att vara så rustade vi kan för att möta deltagare och ge dem den allra bästa UL-upplevelsen. Här kan du se vilka som ingår i vårt nätverk: Handledare.

Du som bli intresserad av att gå en UL-kurs kan läs mer här.

Vad tar vi med oss som UL-handledare?
Den här gången är det vi som ska ta med lärdomar och göra beteendeförändringar. Vad tar vi med oss? På bilden syns Peter Cederqvist, Matti Kortelainen, Margareta Tillman, Joanna Karlsson och Marianne Littke.

 

Fler nyheter