UL till Haparanda

UL till Haparanda

2019-06-03

Vi är glada och stolta över vårt nya avtal rörande ledarutveckling för Haparanda kommun. Uppdraget är bla att genomföra utvecklingsprogrammet Utvecklande ledarskap (UL*) för samtliga ledare i kommunen. Första gruppen startar i september 2019 och vi kommer att starta upp fyra grupper under hösten. Det känns stimulerande att konceptet UL implementeras på bred front inom offentlig sektor och att vi får förmånen att vara en del i den processen med kunder från Haparanda kommun i norr till Region Skåne i syd.

* UL är ett av tre ledarskapskoncept (UGL, IL) som grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Koncepten ger dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap och ska ses som ett komplement till varandra.

Fler nyheter